0%
0 oylar, 0 ortalama

BOĞAZİÇİ AKADEMİ EĞİTİM – ÖĞRETİM KURUMLARI

1 / 7

Göçmen kuşların çoğu, tek tek değil gruplar halinde başka bölgelere göç ediyor. Kuşların bu davranışı, canlıların evriminin bir sonucu. Peki göçmen kuşların çoğunda görülen bu davranışın evrimle ilgisi, bilimsel olarak en iyi nasıl açıklanabilir?

Question Image

2 / 7

Altın yağmurcunlar, Avrupa’nın kuzeyinde çoğalan göçmen kuşlar olarak biliniyor. Sonbaharda bu kuşlar, sıcaklığın daha yüksek olduğu ve daha çok besin bulabilecekleri bölgelere uçuyor. Baharda ise, çoğaldıkları yere geri dönüyor.

Harita, on yıldan fazladır yürütülen araştırmalara dayanıyor. İlk harita, Güney’e uçan, ikinci harita ise Kuzey’e uçan altın yağmurcunların göç yollarını gösteriyor. Haritadaki yeşil renkli alanlar kara, beyaz renkli alanlar ise, deniz ve okyanusları gösteriyor.

Haritadaki oklar sıklaştıkça, kuşların beraber göç ettiği gruplar büyüyor.

Sizce bu haritalar, aşağıdaki bilgilerden hangisine işaret ediyor?

Question Image

3 / 7

Yeryüzü atmosferine giren uzaydaki kayalara meteor deniliyor. Isınan meteorlar, ışık yayarak yeryüzü atmosferine düşüyor. Meteorların çoğunluğu, yeryüzüne düşmeden önce yanarak yok oluyor. Bir meteorun Dünya’ya çarptığında yarattığı çukura, krater adı veriliyor.

Meteor Dünya ve yeryüzüne yakınlaşırken, hızlanmaya başlıyor.

Sizce bunun nedeni ne?

Question Image

4 / 7

Yukarıdaki üç krateri inceleyin. Kraterleri, onları oluşturan meteorların boyutuna göre büyükten küçüğe sıralayın.

Question Image

5 / 7

Bu üç krateri inceleyin.

Kraterleri, ne zaman oluştuklarına göre en eskiden en yeniye doğru sıralayın.

Question Image

6 / 7

Şemada, üç büyük balık tankından oluşan deneysel bir balık çiftliği gösteriliyor.

Okyanustan çekilerek filtrelenmiş tuzlu su, bir tanktan diğerine akarak okyanusa geri dökülüyor. Bu balık çiftliğinin asıl amacı, sürdürülebilir yollarla hasat edecek şekilde dil balığı yetiştirmek. Dil balıkları, daha çok kum kurtlarıyla besleniyor. 

Balık çiftliklerinde, aşağıdaki organizmalar da kullanılabiliyor:

Mikroalgler: Sadece ışık ve besinle çoğalabilen mikroskobik organizmalar.
Kum kurtları: Sadece mikroalglerle beslenerek çoğalabilen omurgasız hayvanlar.
Kabuklular: Mikroalgler ve sudaki diğer küçük organizmalarla beslenen organizmalar.
Sazlık: Sudaki besleyici maddeler ve atıkları çeken çalılar

Araştırmacılar, besin değeri yüksek maddelerin büyük oranda okyanusa geri aktığını fark ettiler.

Bu organizmalardan hangileri balık çiftliğinde kullanılırsa, sorun çözülür?

Question Image

7 / 7

Balık çiftliğinde üretim nasıl sürdürülebilir hâle getirilebilir?

Question Image

Skorunuz

The average score is 0%

0%